ขับเคลื่อนโดย Blogger.

แบบฟอร์มจดหมายลากิจ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

จดหมายลากิจ

51/1 หมู่ที่ 1
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เนื่องด้วยข้าพเจ้านายไพศาล แมลงทับทอง พนักงานฝ่ายผลิต มีความจำเป็นต้องหยุดงานในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 อันเนื่องมาจากบิดาของข้าพเจ้าป่วยหนักขณะนี้ได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ข้าพเจ้าจึงมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนเพื่อไปเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 24,25 และ 26 และหลังจากนี้ข้าพเจ้าจะมาทำการเรียนปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความเคารพอย่างสูง     (นายไพศาล แมลงทับทอง)

ตัวอย่างจดหมายลากิจ

วิธีเขียนจดหมายลากิจ

1. ที่อยู่ 2. วันที่ 3. ข้อความเริ่มต้น เช่น เรื่อง, เรียน 4. ข้อความแสดงความประสงค์ลากิจ 5 .แสดงความนับถือ